Szkolenia BHP i P.POŻ.

1. Szkolenia BHP  

Business seminar

Przeprowadzamy:

 1. Szkolenia wstępne BHP
  (instruktaże ogólne)
 2. Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP dla:
  • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach
  hadministracyjno-biurowych,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników Służby BHP i innych wykonujących zadania Służby BHP,
  • studentów i uczniów szkół zawodowych odbywających praktyki zawodowe.

Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Ust. nr 180, poz.1860 z 2004 r. z późn. zm.)
w oparciu o programy ramowe każdorazowo dostosowywane do specyfiki firmy i Państwa potrzeb. Szkolenia kończą się egzaminem sprawdzającym i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

2. Szkolenia P.POŻ.

 

Przeprowadzamy szkolenia w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej Fire extinguisher
(art. 4.1, pkt. 6 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.  1991 r.
Nr 81, poz. 351 z późn. zm.):

  •  dla wszystkich pracowników w zakresie:

 • zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej
 • zagrożenia pożarowe
 • zapoznanie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu
 • rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i stałych urządzeń gaśniczych w obiekcie
 • oznakowanie p.poż. i ewakuacyjne
 • ewakuacja i procedury alarmowe
 • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego
 • pomoc poszkodowanym w pożarach

 •  dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów
i ewakuacji pracowników
(art. 2071 § 1 pkt 3b oraz art. 2091 § 1 pkt 1 i 2b Ustawy – Kodeks
pracy)

 

Część praktyczna szkoleń obejmuje ćwiczenia ewakuacyjne oraz ćwiczenia w zakresie użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych.

 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zostaw nam swój numer, oddzwonimy

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy

Numer kontaktowy(wymagane)