Zapisz się na szkolenie

Imię i nazwisko (wymagane)

Data urodzenia (wymagane)

Miejsce urodzenia (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Pełna nazwa firmy i adres (wymagane)

Numer NIP firmy (wymagane)

Rodzaj szkolenia (wymagane)
 Szkolenie BHP Szkolenie PPOŻ Szkolenie medyczne Kurs do obsługi urządzeń technicznych Szkolenie HACCP


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."
Akceptuje (Wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)