INSTRUKCJE BHP

OPRACOWANIE INSTRUKCJI BHP

Instrukcja bhp stanowi obowiązkowy element bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym zakładzie pracy. Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualną instrukcję stanowiskową bhp stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników.

Instrukcja bhp wymagana jest również przy obsłudze maszyn i innych urządzeniach technicznych, a także instrukcja bhp postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. Instrukcja bhp stanowią zbiór ściśle określonych zasad, które na stanowisku pracy powinien przestrzegać pracownik. Obowiązkowo każda instrukcja bhp musi być napisana w sposób prosty i zrozumiały dla pracownika. Powinna wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Należy również pamiętać, że instrukcja bhp dotycząca prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinna uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.