Kompleksowa obsługa BHP i P.POŻ.

Nasza firma posiada zaplecze merytoryczne, wieloletnie doświadczenie i zespół specjalistów do kompleksowej obsługi w dziedzinie BHP i P.POŻ.

Korzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracowników pozwala pracodawcy efektywniej zarządzać firmą i skupić się na jej rozwoju, a nie na działaniach związanych z dopełnieniem wymogów prawnych. Outsourcing usług związanych z bezpieczeństwem
i higieną pracy coraz częściej jest postrzegany przez pracodawców w kategorii korzyści. Przede wszystkim ze względu na profesjonalizm, który charakteryzuje wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, ale także możliwość obniżenia kosztów z tym związanych.

 

 

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

 

 • doradztwo i nadzór w dziedzinie BHP i P.POŻ.,
 • szkolenia w dziedzinie BHP i P.POŻ.,
 • bieżąca kontrola stanu BHP,
 • sporządzanie analiz stanu BHP,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu BHP,bhp expert
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą (m. in. metodami: PN-18002,
 • Risk Score, MAC, KIM, REBA, RULA),
 • ocena ergonomiczna stanowisk pracy,
 • ocena wydatku energetycznego ponoszonego na wykonywaną pracę,
 • ocena zgodności maszyn,
 • okresowe przeglądy wózków silnikowych,
 • okresowe przeglądy środków ochrony indywidualnej,
 • opracowanie instrukcji BHP,
 • opracowanie planu BIOZ,
 • wdrażanie systemów zarządzania BHP,
 • przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa,
 • bieżąca kontrola warunków ochrony P.POŻ.
 • analiza bezpieczeństwa pożarowego,
 • przeprowadzanie i koordynacja ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji (przeprowadzanie próbnych ewakuacji),
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i planów ewakuacji obiektu,
 • opracowanie oceny zagrożenia wybuchem i dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem,
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji z zakresu ochrony P.POŻ.,
 • pomoc w przygotowaniu obiektów do odbioru PSP

Naszym klientom zapewniamy:

Profesjonalizm

Profesjonalne wykonywanie powierzonych zadań, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,

Poufność

Poufność wszelkich danych

Indywidualność

indywidualne podejście do każdego z klientów

Siedziba firmy

ul. G. Arnolda Fibigera 1A
62-800 Kalisz

Zadzwoń

508 223 983 / 508 223 984

Adres E-mail

osc.arkadia.bhp@gmail.com