OCENA ERGONOMICZNA STANOWISK PRACY

Oferujemy Państwu kompleksową ocenę ergonomiczną stanowisk pracy (zadań wykonywanych na stanowiskach pracy) z wykorzystaniem m. in.:

 

1.Pomiaru wydatku energetycznego:

  • metodą kalorymetrii pośredniej na podstawie pomiaru wentylacji minutowej płuc miernikiem wydatku energetycznego MWE-1.
  • metodą chronometrażowo-tabelaryczną na podstawie tablic G. Lehmanna.

2. List kontrolnych SWP (Sposobu Wykonywania Pracy).

3. Ankiet IDMS (Identyfikacji Dolegliwości Mięśniowo-Szkieletowych).

4. Oceny ryzyka zawodowego związanego z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego metodą REBA (z ang. Rapid Entire Body Assessment).

5. Oceny ryzyka zawodowego związanego z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego metodą RULA (z ang. Rapid Upper Limb Assessment).

6. Oceny ryzyka zawodowego związanego z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego metodą KIM (z ang. Key Item Method).

7. Oceny ryzyka zawodowego związanego z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego metodą MAC (z ang. Manual Handling Assessment Charts).