Szkolenia BHP

Przeprowadzamy:
1. Szkolenia wstępne BHP (instruktaże ogólne)
2. Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP dla:

• pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
• pracowników zatrudnionych na stanowiskach
hadministracyjno-biurowych,
• pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
• pracowników inżynieryjno-technicznych,
• pracowników Służby BHP i innych wykonujących zadania Służby BHP,
• studentów i uczniów szkół zawodowych odbywających praktyki zawodowe.

Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Ust. nr 180, poz.1860 z 2004 r. z późn. zm.)
w oparciu o programy ramowe każdorazowo dostosowywane do specyfiki firmy i Państwa potrzeb. Szkolenia kończą się egzaminem sprawdzającym i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia P.POŻ

Przeprowadzamy szkolenia w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej Fire extinguisher
(art. 4.1, pkt. 6 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 r. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.):

 

dla wszystkich pracowników w zakresie:

 

  • zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej
  • zagrożenia pożarowe
  • zapoznanie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu
  • rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i stałych urządzeń gaśniczych w obiekcie
  • oznakowanie p.poż. i ewakuacyjne
  • ewakuacja i procedury alarmowe
  • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego
  • pomoc poszkodowanym w pożarach
 •  dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów
i ewakuacji pracowników (art. 2071 § 1 pkt 3b oraz art. 2091 § 1 pkt 1 i 2b Ustawy – Kodeks
pracy)

Część praktyczna szkoleń obejmuje ćwiczenia ewakuacyjne oraz ćwiczenia w zakresie użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych

Siedziba firmy

ul. G. Arnolda Fibigera 1A
62-800 Kalisz

Zadzwoń

508 223 983 / 508 223 984

Adres E-mail

osc.arkadia.bhp@gmail.com