szkolenia medyczne

oferujemy następujące rodzaje szkoleń:
Szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Szkolenie przeprowadzane jest na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276,
    z późn. zm.)
  2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
    (Dz. U. Nr 51, poz. 265)
  3. Wpisu Ośrodka Szkoleniowo-Consultingowego ARKADIA do rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego podmiotów prowadzących szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

 

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

(art. 207§ 1 pkt 3a oraz art. 209§ 1 pkt 1 i 2a Ustawa – Kodeks pracy)

Siedziba firmy

ul. G. Arnolda Fibigera 1A
62-800 Kalisz

Zadzwoń

508 223 983 / 508 223 984

Adres E-mail

osc.arkadia.bhp@gmail.com