SZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH SILNIKOWYCH

Naładownych

Unoszących

Ciągnikowych

Podnośnikowych

(kat. III WJO*, II WJO**, I WJO***)

* kat. III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

Podnośnikowych

** kat. II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

Podnośnikowych

*** kat. I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane:

  • w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

Podnośnikowych

w tym ze zmiennym wysięgiem

SZKOLENIA W ZAKRESIE bEZPIECZNEJ WYMIANY BUTLI W WÓZKACH JEZDNIOWYCH ZASILANYCH PALIWEM GAZOWYM

SZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI RUCHOMYCH PODESTÓW ROBOCZYCH

Podesty ruchome kat. I P:

Wolnobieżne

Wolnobieżne

Samojezdne montowane na pojeździe

Przewoźne

Podesty ruchome kat. II P:

Wolnobieżne

Wiszące

Masztowe

Stacjonarne

Siedziba firmy

ul. G. Arnolda Fibigera 1A
62-800 Kalisz

Zadzwoń

508 223 983 / 508 223 984

Adres E-mail

osc.arkadia.bhp@gmail.com